Harde kritiek Tilburgse wethouder op cultuurbeleid nieuw provinciebestuur

De Tilburgse wethouder Marcelle Henrickx (o.a. Cultuur, D66) heeft op Facebook scherp uitgehaald naar het nieuwe provinciebestuur van Noord-Brabant. Ze kraakt harde noten over het voorgenomen cultuurbeleid, of liever, het ontbreken van beleid. 

De wethouder: “Waar ik de meeste moeite mee heb, is dat er geen enkele inhoudelijke ambitie wordt geuit op het gebied van cultuur. Geen enkele!! Het woord ‘kunst’ komt er zelfs niet in voor. En ja, dat gebrek aan ambitie komt tot uiting in dat woordje ‘vrije tijd’. Dat laat zien hoe je over cultuur denkt. Of eigenlijk, hoe je er niet over nadenkt. Dat je de wereld van kunst & cultuur eigenlijk niet kent. Dat je je er niet in verdiept hebt. Dat je de rapporten niet kent. Dat je niet snapt dat overheidsfinanciering een belangrijke voorwaarde is om de infrastructuur stevig te houden (en helaas is die nog steeds heel broos na de dramatische ingrepen ten tijde van Halbe Zijlstra). En ja, dat gaat vaak via subsidie.”

En: “Zonder échte ambitie, waardering en middelen voor kunst & cultuur zakken we af naar middelmatigheid, naar kleurloosheid, naar een grauw bestaan in Brabant. En ja, dan dooft het licht.”
Een woordvoerder laat weten dat de wethouder niets heeft toe te voegen aan haar statement op haar Facebookpagina.

Brabant C

Het fonds Brabant C vreest dat de aangekondigde sterke koerswijziging van het provinciaal cultuurbeleid, een bedreiging vormt voor de in voorgaande jaren behaalde resultaten. 

Het nieuwe bestuur van Noord-Brabant hecht minder waarde aan steun voor en investeringen in kunst en cultuur, van humuslaag tot topniveau, constateert Brabant C in een verklaring. “Mede dankzij de inzet van de provincie gaat cultuur in Brabant voorwaarts (zowel artistiek als ondernemend), worden succesvolle crossovers gemaakt, staat Brabant op de (inter)nationale kaart met cultuur die past bij ons innovatieve dna, komt er meer rijksgeld naar Brabant. En dat verdient structureel support om de verworven positie in de wereld, Europa, bij het rijk, regionaal en lokaal te behouden.”  

Het nieuws dat cultuur straks geen zelfstandige taak is van een gedeputeerde is slecht gevallen. “Een boodschap die hard aankomt bij de liefhebbers, bezoekers en professionals die werkzaam zijn in de culturele sector. Die keuze gaat gepaard met eerder aangekondigde verlaging van budgetten, met daarbovenop een bezuiniging van 7 miljoen euro per jaar vanaf 2023. Daardoor ontstaat onzekerheid bij culturele initiatiefnemers over het voortbestaan van hun bedrijf, instelling of project en onzekerheid over de ingezette lijn van een sterk cultuursysteem in Brabant.”  (en)

Lees hier het volledige statement van wethouder Hendrickx

Lees hier de volledige verklaring van Brabant C

DOSSIER coronacrisis en bezuiniging op cultuur in Brabant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *