Protest tegen provinciale bezuiniging op cultuur zwelt aan

Het nieuws dat het nieuwe bestuur van Noord-Brabant hard gaat bezuinigen op de uitgaven voor cultuur is op veel plekken als een bom ingeslagen. Na de eerste schrik zwelt nu het protest aan tegen de aangekondigde ingrepen. Op de opiniepagina’s van de Brabantse kranten wordt fel geageerd tegen het beleid. 

door Emmanuel Naaijkens

De Kunst van Brabant is van plan om vrijdag 15 mei van zich te laten horen als Provinciale Staten debatteren over het bestuursakkoord waarin de bezuinigingen zijn opgenomen. Dat akkoord is afgesloten door een coalitie van VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant. In het nieuwe college is cultuur ondergebracht in de portefeuille Vrije Tijd en Erfgoed. Wil van Pinxteren (Lokaal Brabant) is de beoogde gedeputeerde.  
Het protest zal vooral digitaal moeten zijn vanwege de coronacrisis. De Kunst van Brabant werkt aan een campagne tegen het bestuursakkoord. Ze roept cultuurliefhebbers op om op sociale media blijk te geven van het ongenoegen door statements, video’s, foto’s en tekeningen te plaatsen. De Kunst van Brabant vraagt ook om een mail te sturen naar Provinciale Staten,  statengriffie@brabant.nl

Het bestuur van de Brabantse Hoeders is in de pen geklommen om zijn verontwaardiging te laten blijken. “Geacht college, hoe kan het bestáán dat u het mes zet in de financiële middelen (tot wel 60 procent!) voor de cultuur. Met respect, het staat u natuurlijk volkomen vrij om samen een politiek programma in elkaar te zetten, maar het lijkt alsof u geen voeling heeft met wat er op cultureel gebied gebeurt in Brabant. Het belang daarvan wordt duidelijk miskend.” 

Rancuneus

De Brabantse Hoeders wijzen erop dat de cultuursector de afgelopen jaren al veel klappen te verduren heeft gekregen, als gevolg van drastische bezuinigingen door het eerste kabinet Rutte. En nu wordt, samen met rijk en gemeenten, een zorgvuldig opgebouwd cultuursysteem teniet gedaan. “Op ons komt dit beleid over als rancuneus: besef dan, geachte leden van GS, dat u rancuneus bent naar heel erg veel mensen in onze provincie.”

De briefschrijvers roepen het college van GS op om op zijn schreden terug te keren en in dialoog met de hoeders te werken aan het terugdraaien van de bezuinigingen op de cultuur. 
De Stichting Hoeders van Brabant is een gezelschap dat bestaat uit vrouwen en mannen die in enig jaar de Brabant Bokaal hebben gewonnen. Dat is een prijs voor mensen die zich als vrijwilliger bijzonder hebben ingezet voor cultuur en natuur. De prijs is ingesteld door het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant. 

Open brief

Cultuurproducent Peter Dictus uit Zundert heeft een open brief geschreven aan de beoogde gedeputeerde voor Vrije Tijd en Erfgoed Wil van Pinxteren. Hij noemt de politicus een beul die is ingehuurd om de kunstensector te slopen, zoals eerder staatssecretaris Halbe Zijlstra deed in het kabinet van Rutte met de PVV.  Dictus wijs er verder onder meer op dat het schrappen van provinciale subsidies verstrekkende gevolgen heeft omdat ook subsidies van rijk en gemeenten in gevaar komen. Hij herinnert de gedeputeerde er verder aan dat het aangekondigde beleid haaks staat op het partijprogramma van Brabant Lokaal, waarin gesproken wordt van ‘een ruimhartige subsidie van sportieve en culturele uitingen op allerlei terrein’. 

Lees hier de volledige brief van de Brabantse Hoeders
Lees hier de open brief van Peter Dictus

Actie-embleem van De Kunst van Brabant door Jeroen de Leijer

Voor meer informatie over de campagne: www.dekunstvanbrabant.nl

Reacties (1)

  1. Frans van Veen schreef:

    Laat iedereen kijken en luisteren naar deze toespraak van Angela Merkel op 9 mei jl
    over het belang van en steun aan de cultuur…Dàt is pas beschaving!!

    https://www.youtube.com/watch?v=OT5Vx54XnOo&feature=share&fbclid=IwAR0Q9D9EbOlgjB7ecDTdsy0tH2uAdNeVdYw24z_MGsFrDTAaKfpSs9zREgw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *