Provincie en grote steden in Noord-Brabant steunen cultuur met extra geld

De provincie Noord-Brabant werkt, samen met de vijf grote steden Breda, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg aan een steunpakket voor de culturele sector. Het gaat om een bedrag van acht miljoen euro, waarvan de helft afkomstig is uit het culturele steunpakket van het rijk van driehonderd miljoen.

Het geld is bedoeld voor culturele instellingen die al subsidie van de overheid krijgen, via de subsidieregeling culturele basisinfrastructuur (BIS) of via de Rijksfondsen. Culturele ondernemers die zonder subsidie werken, zoals vrijeproducenten of zzp’ers, komen niet voor deze steunmaatregel in aanmerking. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) gaat ervan uit dat met dit extra geld de betrokken instellingen in de eerste fase van de coronacrisis overeind kunnen blijven en ook nog kunnen investeren. Spierings heeft, na het tussentijdse vertrek van CDA-gedeputeerde Marianne van der Sloot, cultuur in haar portefeuille.

TextielMuseum Tilburg.

Het is de bedoeling om de steunmaatregel eveneens in te zetten voor culturele instellingen in andere gemeenten in Brabant. Want ook daar is de nood hoog, zegt gedeputeerde Spierings in een persverklaring. “Als we ooit hebben gezien hoe veel toegevoegde waarde cultuur heeft, is het wel in deze coronacrisis. Ik ben blij dat we dit met de Brabantse overheden gezamenlijk oppakken. We werken op dit moment aan een plan dat onderbouwt welke instellingen voor deze hulp in aanmerking komen.” De vijf grote gemeenten (ook bekend als BrabantStad) moeten overigens nog een besluit nemen over het meefinancieren van de steunmaatregel, maar hebben al laten weten er positief tegenover te staan.

Voor de zes grote musea in Noord-Brabant (Het Noordbrabants Museum, Design Museum, TextielMuseum, Van Abbemuseum, Museum Helmond en Stedelijk Museum Breda) is 600.000 euro specifiek beschikbaar om zich te kunnen voorbereiden op het verwerken van bezoekersstromen in een anderhalve-metermaatschappij. De zes musea hebben daarvoor in nauwe samenwerking een plan ontwikkeld. (en)

Foto boven: Gemma Kessels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *