In memoriam Ari van Valen (1945-2020), oud-bestuurslid van Brabant Cultureel

Op zaterdag 25 april 2020 is in een ziekenhuis in Heerlen Ari van Valen overleden, vermoedelijk aan de gevolgen van het coronavirus. Hij werd 74 jaar oud. Van Valen was van 2006 tot 2009 bestuurslid van de Stichting Brabant Cultureel, toen het blad nog verscheen als papieren uitgave. Het digitale Brabant Cultureel ondersteunde hij als vriend.

Ari van Valen had geen achtergrond in de culturele sector, maar voelde zich daar wel erg bij betrokken. Hij kwam uit een katholiek nest in Tilburg en als kind uit een eenvoudig gezin was voor hem de mulo het eindstation. Daarna moest hij gaan werken. Later zou hij in de avonduren administratieve cursussen volgen om zijn kennis en vaardigheden op te vijzelen.

Hij speelde een belangrijke rol in de katholieke vakbeweging in Tilburg en hij viel daar zo op dat de KVP, toen nog oppermachtig in de stad, hem in 1974 een plaats gaf op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad. Twintig jaar lang zat hij in die raad, op de linkerfkank van de fractie. Hij maakte zich vooral sterk voor de sociaal zwakkeren, maar betoonde zich ook een pleitbezorger voor kunst en cultuur. Daarin zag je de klassieke vakbondsbestuurder die begreep dat maatschappelijke en culturele emancipatie hand in hand gaan.

Van Valen vervulde tal van functies in maatschappelijke organisaties en een flink aantal bij culturele instellingen. Hij was bestuurslid van de Stadsschouwburg in Tilburg, van de Stichting tot Behoud van het Tilburgs Erfgoed, de Vereniging Argument Vertoningsruimte (een kunstenaarsinitiatief), de Stichting Vrienden van het Textielmuseum en dus ook van de Stichting Brabant Cultureel. Na beëindiging van dat laatste lidmaatschap heeft hij zich nog enkele jaren dienstig gemaakt als advertentie- en sponsorwerver voor Brabant Cultureel, tot het papieren blad het loodje legde door het wegvallen van de subsidie. Ook spande hij zich in voor het vastleggen van de lokale vakbondshistorie. (en)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *