Eerlijk loon voor theatermakers op Festival Cement al zes jaar de praktijk

“Dat doen we al. Wij betalen een eerlijk loon aan theatermakers in ons festival. Al zeker zes jaar is Fair Practice ons beleid. Talent ontwikkeling is onze core business. Als wij aan de basis al zouden beginnen met hen onder te betalen….” Leonie Clement van Festival Cement in Den Bosch, voelt zich niet aangesproken door kritische vragen over ‘eerlijk loon naar werken’ in de kunstensector.

door Arnold Verplancke

Van 20 tot en met 28 maart 2020 bruist het centrum van ’s-Hertogenbosch weer van de theatervoorstellingen. Dan is daar voor de eenentwintigste keer het Festival Cement te beleven, dat zich specifiek richt op jonge theatermakers, aankomende choreografen en schrijvers.

Leonie Clement

Als wij met Leonie Clement spreken, die al jarenlang de artistieke leiding over dit evenement heeft, praat politiek Den Haag toevallig net over een notitie van de minister van Cultuur. Onderwerp: de structurele onderbetaling van mensen die werken in de culturele sector. Zelfs ‘rijke’ organisaties als de Nationale Opera blijken musici voor lunchconcerten af te schepen met een beschamende fooi. Ze moeten immers blij zijn dat ze mogen optreden… De minister is van plan eerlijke betaling als eis te gaan stellen voor het verkrijgen van subsidie.

Talent ontwikkeling is onze core business. Als wij aan de basis al zouden beginnen met hen onder te betalen….

Maar als gezelschappen en andere organisaties aan acteurs, musici en andere uitvoerende kunstenaars een eerlijk loon moeten gaan betalen, zal dat tot hoge meerkosten leiden. Volgens berekeningen zouden gesubsidieerde festivals tien tot zeventien procent hogere personeelslasten krijgen. Bij gelijkblijvende overheidsfinanciën betekent dit dat zij aanzienlijk moeten inkrimpen.

Nee zeggen

Maar voor Festival Cement zijn er geen negatieve gevolgen, houdt Leonie Clement staande. “Wij adviseren jonge theatermakers altijd al nee te zeggen als ze niet goed betaald worden.” Al beseft ze ook hoe moeilijk dat is voor jongeren die zichzelf graag willen presenteren. “Van deze maatregel moeten de consequenties nog blijken. Treurig is natuurlijk wel dat er geen geld bij komt van de overheid om die fair practice waar te maken.”

Wij adviseren jonge theatermakers altijd al nee te zeggen als ze niet goed betaald worden.

Daar zou het kabinet twintig miljoen subsidie voor moeten uittrekken, wijst onderzoek uit. Maar dat geld komt er niet, zo bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) zei dat ze een groot cultureel hart heeft, maar dat het geld er gewoon niet is. De coalitie gaf geen steun aan een motie van de oppositie om die twintig miljoen toch vrij te maken. Er komt een vervolgdebat. 

Lhttps://www.brabantcultureel.nl/wp/2020/03/05/festival-cement-betaalt-jong-theatertalent-al-jaren-een-eerlijk-loon/

www.festivalcement.nl/programma/2020

FAIR PRACTICE CODE
Fair pay is een aspect van de zogeheten Fair Practice Code. Dat is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie.
Lees hier meer over de Fair Practice Code
Lees hier de brief van de minister van OCW

© Brabant Cultureel 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *