Herinnering in een mooie stilte

door Pieter Luykx

ONTMOETING AAN DE MARK

(herinnering aan Olaf Douwes Dekker)

Wij ontmoetten elkaar aan het water
in de bloeiende lente en ook als het
najaar verscheen, wij zagen de vloeiende
golven, het haasten van wolken en wisten:
hier heerst nog de zuivere leegte,

wij werden bewoond door die leegte
en door het verlangen naar woorden
waarin steeds de liefde vooraan, wij
geloofden in warmte en prezen de dag
wij lieten in zinnen de tijd even stilstaan

OPEN JAARGETIJDE 

Die morgen in het land, de hemel kleurde
rood, zodat het licht wel komen moest
de dauw ging geuren en de warmte groeide
de stilte zag ons aan en hield ons vast
voor altijd wilden wij dat ogenblik –
het mooiste was wat wij daarover zwegen

DE MOOISTE STILTE

Het pad, het was ervoor gemaakt om
langzaamaan te gaan met lichte voeten
op de zachte aarde, voorbij de oude
boom, een tak ervan boog door, gaf
mee, brak af, de mooiste stilte volgde –
wij wachtten, gingen met de stilte meePieter Luykx (Ginneken 1935) woont in Breda, waar hij werkzaam was als docent pedagogiek. Van hem verschenen verschillende dichtbundels en hij publiceert in literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland, waaronder met enige regelmaat Brabant Cultureel.

© Brabant Cultureel 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *