STEUN BRABANT CULTUREEL

Brabant Cultureel is gratis, maar wij kunnen uw steun goed gebruiken.
Vind jij het ook belangrijk dat kunst en cultuur in Noord-Brabant de aandacht krijgen die ze verdienen? Steun ons dan.

1. WORD VRIEND
Door een jaarlijkse donatie van € 25 wordt u als particulier persoon Vriend van Brabant Cultureel. Vrienden wordt de mogelijkheid geboden om naamsvermelding te krijgen in de rubriek Vrienden van Brabant Cultureel.

2. WORD BEGUNSTIGER
Instellingen en organisaties als musea, podia en overige bedrijven die de cultuur in Noord-Brabant een warm hart toedragen, kunnen zich tegen een bijdrage van € 250 aanmelden als Begunstiger van Brabant Cultureel.
Begunstigers wordt de mogelijkheid geboden om naamsvermelding met logo te krijgen in de rubriek Begunstigers van Brabant Cultureel. Daarbij bieden wij u de mogelijkheid om bij uw naamsvermelding maximaal drie bijzondere activiteiten per uitgave te noemen, met een doorlinkmogelijkheid naar uw eigen website.

3. WORD PARTNER
Bedrijven, instellingen, organisaties en personen kunnen Partner van Brabant Cultureel worden door gedurende minimaal drie jaar een bijdrage te leveren van € 1.000.
Partners wordt de mogelijkheid geboden om naamsvermelding te krijgen in de rubriek Partners van Brabant Cultureel. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid een advertentie, met logo, op de voorpagina van het tijdschrift te plaatsen. Deze advertentie blijft bij het lezen van het digitale tijdschrift permanent in beeld en biedt een doorlinkmogelijkheid naar uw eigen website.

 

Voor al uw vragen of informatie over bijzondere programma’s en activiteiten van uw culturele of kunstinstelling kunt u terecht bij:
redactiebrabantcultureel@gmail.com

mozaiek bc201603

ANBI-status en belastingvoordeel
Stichting Brabant Cultureel is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende (culturele) Instelling (ANBI). Dat impliceert dat de gedoneerde bedragen voor de Belastingdienst aftrekbaar zijn en dat er één multiplier van 125% van toepassing is. Dat levert een aanzienlijk voordeel op.

Bijvoorbeeld bij een donatie van € 25 en de belastingschaal van 42% kost u dat nog slechts € 18,12. Bij de schaal van 52% kost het dan netto nog € 15. Bij een donatie van € 250 kost het netto in de 42%-schaal nog € 181,25 en bij de 52%-schaal nog € 150. Bij een donatie van € 1.000 kost het netto in de 42%-schaal € 475 en in de 52%-schaal € 350).

Doelstelling
Brabant Cultureel volgt op een kritische en weerspiegelende wijze het totale kunst- en cultuurveld in Noord-Brabant. Het tijdschrift wordt samengesteld door een onafhankelijke redactie waarin alle kunst- en cultuurdisciplines vertegenwoordigd zijn.

Jaarverslag 2015
Brabant Cultureel is in 2015 en 2014 zesmaal verschenen, in 2013 viermaal, telkens in de even maanden. Tussendoor zijn in de rubriek ‘Kortom’ korte berichten verschenen.

Financieel Jaarverslag 2015 en 2016
Omdat er eerst pas in 2016 financiële middelen beschikbaar zijn gekomen en daarom ook pas in 2016 sprake is van uitgaven, zal hiervan eerst in het financiële jaarverslag 2016 verslag worden gedaan.

Jaarverslag Redactie 2016

Brabant Cultureel is een digitaal podium voor kunst en cultuur. In 2016 kwam Brabant Cultureel zes maal uit met een nieuw nummer. Zij verschenen telkens in de even maanden. In 2016 zijn in totaal 165 artikelen verschenen, waaronder ook columns van vaste medewerkers en literaire inzendingen van derden. Daarnaast verschenen in elk nummer een cartoon en een stripverhaal. Het aantal artikelen varieerde van 21 tot 35 per aflevering.

Brabant Cultureel besteedde aandacht aan actuele onderwerpen op het gebied van beeldende kunst, muziek, erfgoed, historie, literatuur, fotografie, film, architectuur, dans, theater, design, onderwijs en beleidsvraagstukken. Daarnaast verschenen korte berichten.

Per 1 januari 2016 beschikte Brabant Cultureel over een eigen website en werd afscheid genomen van Cultureel Brabant (Cubra), dat Brabant Cultureel ruim tweeëneenhalf jaar digitaal onderdak verschafte. De eigen website is zodanig ingericht dat nieuwe artikelen bovenaan verschijnen. Maar zoeken op trefwoord is ook mogelijk.

Brabant Cultureel bereikte zijn lezers door het sturen van digitale nieuwsbrieven (met de aankondiging van een nieuw nummer), maar ook door het een voor een plaatsen van de artikelen op Facebook. De nieuwsbrief werd naar ruim 700 vaste lezers gestuurd. In 2016 had Brabant Cultureel ruim 500 vaste volgers op Facebook.

De redactie veranderde van samenstelling door een overlijden en door toetreding van nieuwe leden. 22 mei 2016 overleed onverwacht Muriel Boll. Ter nagedachtenis aan haar stelde de redactie een boekje (oplage 45) samen met een compilatie van haar recente verhalen voor Brabant Cultureel. In 2016 traden twee nieuwe redactieleden toe: Marianne Schoone en Joke Knoop. Verdere informatie over redactie en bestuur: zie www.brabantcultureel.nl (klik rubriek ‘Over Ons’).

Financieel Jaarverslag 2016

Inkomsten                                                               €

Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds N.Br.      5.000,00

Overige donaties                                                          800,00

Overige inkomsten (fotowerk)                                      20,00

———–

5.820,00

Saldo per 31-12-2015                                                              183,14

———–

Totaal inkomsten/dekking                                               6.003,14         6.003,14

 

Kosten

administratie/bureaukosten                                       127,50

diverse representatie                                                      31,00

kosten website                                                                112,00

reiskosten redactie                                                        526,20

reservering en verplichtingen uitvoering impuls-

plan 2016/2017           3.850,00

———–

Totaal kosten incl. reserveringen 2017               4.646,70         4.646,70

 

Saldo per 31-12-2016                                                                             1.356,44

———–

                                                                                                                 €  6.003,14        

 

Balans BC 2016

 

Activa                                                           Passiva

                                               €                                                                                €                                            

Liquide middelen                   5.206,44         eigen vermogen/saldo                         1.356,44

Verplichtingen en reserveringen

tbv uitvoering impulsplan 2017              3.850,00

———–                                                                   ———–

Totalen                             € 5.206,44                                                                € 5.206,44        

 

KvK nummer: 1806 1549

IBAN NL87 RABO 0301 3561 49

Meld u hier aan als vriend