STEUN BRABANT CULTUREEL

Brabant Cultureel is gratis, maar wij kunnen uw steun goed gebruiken.
Vind jij het ook belangrijk dat kunst en cultuur in Noord-Brabant de aandacht krijgen die ze verdienen? Steun ons dan.

1. WORD VRIEND
Door een jaarlijkse donatie van € 25 wordt u als particulier persoon Vriend van Brabant Cultureel. Vrienden wordt de mogelijkheid geboden om naamsvermelding te krijgen in de rubriek Vrienden van Brabant Cultureel.

2. WORD BEGUNSTIGER
Instellingen en organisaties als musea, podia en overige bedrijven die de cultuur in Noord-Brabant een warm hart toedragen, kunnen zich tegen een bijdrage van € 250 aanmelden als Begunstiger van Brabant Cultureel.
Begunstigers wordt de mogelijkheid geboden om naamsvermelding met logo te krijgen in de rubriek Begunstigers van Brabant Cultureel. Daarbij bieden wij u de mogelijkheid om bij uw naamsvermelding maximaal drie bijzondere activiteiten per uitgave te noemen, met een doorlinkmogelijkheid naar uw eigen website.

3. WORD PARTNER
Bedrijven, instellingen, organisaties en personen kunnen Partner van Brabant Cultureel worden door gedurende minimaal drie jaar een bijdrage te leveren van € 1.000.
Partners wordt de mogelijkheid geboden om naamsvermelding te krijgen in de rubriek Partners van Brabant Cultureel. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid een advertentie, met logo, op de voorpagina van het tijdschrift te plaatsen. Deze advertentie blijft bij het lezen van het digitale tijdschrift permanent in beeld en biedt een doorlinkmogelijkheid naar uw eigen website.

Vrienden, Begunstigers en Partners worden eenmaal per jaar uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het Brabant Cultureel Café, waar verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde (financiële) beleid en beheer van de Stichting. En waar tevens de mogelijkheid is om met bestuur, hoofdredacteur, redactieleden en medewerkers over inhoud en koers van Brabant Cultureel van gedachten te wisselen.

 

Voor al uw vragen of informatie over bijzondere programma’s en activiteiten van uw culturele of kunstinstelling kunt u terecht bij:
redactiebrabantcultureel@gmail.com

mozaiek bc201603

ANBI-status en belastingvoordeel
Stichting Brabant Cultureel is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende (culturele) Instelling (ANBI). Dat impliceert dat de gedoneerde bedragen voor de Belastingdienst aftrekbaar zijn en dat er één multiplier van 125% van toepassing is. Dat levert een aanzienlijk voordeel op.

Bijvoorbeeld bij een donatie van € 25 en de belastingschaal van 42% kost u dat nog slechts € 18,12. Bij de schaal van 52% kost het dan netto nog € 15. Bij een donatie van € 250 kost het netto in de 42%-schaal nog € 181,25 en bij de 52%-schaal nog € 150. Bij een donatie van € 1.000 kost het netto in de 42%-schaal € 475 en in de 52%-schaal € 350).

Doelstelling
Brabant Cultureel volgt op een kritische en weerspiegelende wijze het totale kunst- en cultuurveld in Noord-Brabant. Het tijdschrift wordt samengesteld door een onafhankelijke redactie waarin alle kunst- en cultuurdisciplines vertegenwoordigd zijn.

Jaarverslag 2015
Brabant Cultureel is in 2015 en 2014 zesmaal verschenen, in 2013 viermaal, telkens in de even maanden. Tussendoor zijn in de rubriek ‘Kortom’ korte berichten verschenen.

Financieel Jaarverslag 2015 en 2016
Omdat er eerst pas in 2016 financiële middelen beschikbaar zijn gekomen en daarom ook pas in 2016 sprake is van uitgaven, zal hiervan eerst in het financiële jaarverslag 2016 verslag worden gedaan.

KvK nummer: 1806 1549

IBAN NL87 RABO 0301 3561 49

Meld u hier aan als vriend