OVER ONS

Brabant Cultureel verschijnt sinds 2013 digitaal op www.brabantcultureel.nl. Enkele malen per week vult de redactie de website aan met nieuw materiaal. 

Hoofdredactie: Rinus van der Heijden

Eindredactie: Lauran Toorians

Redactie-ondersteuning en aanmelden nieuwsbrief:
Irma van Bommel  redactiebrabantcultureel@gmail.com

 

Redactie:

Anja van den Akker werkte ruim 35 jaar als journalist bij onder meer De Persdienst, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, GPD en de Nederlandse Dagblad Unie, met als specialisatie media, kunst, cultuur en interviews. Tot 2015 was ze cultuurcoördinator bij De Persdienst. Ze studeerde culturele antropologie aan de Universiteit van Nijmegen.

Irma van Bommel studeerde kunstgeschiedenis en schrijft freelance over beeldende kunst en cultuur. Schreef onder andere voor de kunstredactie van Eindhovens Dagblad.

Olaf Douwes Dekker is dichter en publicist, werkte in de film-, muziek- en theaterwereld en was de eerste stadsdichter van Breda. Zijn werk verschijnt bij Uitgeverij Van Kemenade.

Joep Eijkens studeerde moderne geschiedenis en werkte lange tijd bij Brabants Dagblad, alvorens freelance verder te gaan als publicist en fotograaf. www.eijkens.nl

Albert Hagenaars studeerde Nederlands en publiceert proza (romans en kritieken) en poëzie (inclusief vertalingen en video’s). www.alberthagenaars.nl

Camiel Hamans is neerlandicus-taalkundige. Was chef cultuur KRO-radio, adjunct-hoofdredacteur dagblad De Stem, directeur Anne Vondeling Stichting en is nu hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Adam Mickiewicz Universiteit in Poznań, Polen.

Rinus van der Heijden werkte veertig jaar bij de kranten van het vroegere Brabant Pers, gedurende vijfentwintig jaar als kunstredacteur (jazz, theaterdans en klassieke muziek). Publiceert – schreef onder meer diverse boeken over jazzmuziek – verzorgt inleidingen en is uitgever van het digitale tijdschrift JazzNu. www.jazznu.com 

Joke Knoop was in diverse functies verslaggever bij Brabants Dagblad. Ze heeft zes non-fictie boeken op haar naam met uiteenlopende onderwerpen als een biografisch boek over Audax- topman Jacques de Leeuw, een tuinboek in opdracht van een hovenier, een boek over de Hasseltse kapel in Tilburg en een boek over het Missionair Service Centrum .

Hans Lodewijkx is zelfstandig grafisch ontwerper in Tilburg. Hij is in 1986 afgestudeerd aan de Academie Sint Joost te Breda. Onder de naam HL-Lab  heeft hij een werkplaats annex grafisch laboratorium. Het huidige logo van Brabant Cultureel is van zijn hand. hl-lab.nl  

Emmanuel Naaijkens werkte bij Brabants Dagblad onder meer als chef centrale redactie en onderwijsredacteur. Sinds 2010 freelance onderwijsjournalist, vooral in vakbladen. Lokaal actief op gebied van cultuur en historie. www.naaijkens.nl

Lauran Toorians studeerde geschiedenis en vergelijkende taalwetenschappen en werkt freelance als historicus, Keltoloog en publicist op het gebied van kunst en cultuur. www.laurantoorians.com

Jace van de Ven, van huis uit jurist, schreef ruim dertig jaar culturele artikelen en columns voor Brabants Dagblad. Tussen 2003 en 2005 was hij de eerste stadsdichter van Tilburg.

 

 

Beeldredactie: Piet den Blanken.
Webredactie:  Emmanuel Naaijkens
Logo ontwerp: Hans Lodewijkx

Fotografen:

Piet den Blanken is fotojournalist en documentair fotograaf, gespecialiseerd in sociaal-economische onderwerpen. www.denblanken.com

Joep Eijkens zie bij: redactie

Gemma van der Heyden studeerde fotografie aan de academies van Breda en Enschede. Is freelance fotograaf en werkte als redacteur vorm en beeld bij de Wegener Dagbladen. Is thans beeldredacteur bij Algemeen Dagblad. Is mede-uitgever en vormgeefster van het digitale tijdschrift JazzNu.  www.jazznu.com

 

Medewerkers:

Kees Beekmans (fotografie), Mieke Driessen (illustraties), Demian Geerlings (illustraties), Lindy Jense (redactie), Len Munnik (cartoons), Ed Schilders (redactie), Marjolijn Sengers (redactie), Joep Trommelen (redactie). Mea Culpa (architectuur): Jan-hubert Bisschops, BJA@meaculpa.nu, Jiri van Gijsel, GJI@meaculpa.nu, Frank Klerks, KFR@meaculpa.nu,

De redactie is bereikbaar via redactiebrabantcultureel@gmail.com. Het mailadres staat open voor vragen of opmerkingen en uiteraard ook met voorstellen voor onderwerpen en persberichten. Ook literaire kopij (korte verhalen, romanfragmenten, poëzie, essays en dergelijke) kan op dit adres worden ingestuurd. De redactie beoordeelt inzendingen op kwaliteit (en gaat hierover niet in discussie). Alleen nieuw, niet eerder of elders gepubliceerd werk komt in aanmerking.

De redactie doet steeds haar uiterste best om eventuele rechthebbenden van foto’s en illustraties te achterhalen. Personen of instellingen die desondanks denken aanspraak te kunnen maken op rechten worden verzocht contact op te nemen met de redactie.

 

Brabant Cultureel wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Stichting Brabant Cultureel. Het bestuur bestaat uit:

Frans Bakermans (voorzitter) was rector van het St Joriscollege en algemeen directeur van Scholengroep Het Plein in Eindhoven. Hij was vele jaren voorzitter van de Stichting Brabantsedag in Heeze en van theater Het Klein en organiseerde vele culturele activiteiten.

Johan Brosens (secretaris) was tot 2012 respectievelijk directeur van het Brabants Centrum voor het Amateurtheater(BCA) en het Centrum voor Amateurkunst Noord-Brabant(CvA) en was vanaf 2009 sectordirecteur Amateurkunst van het provinciale instituut voor amateurkunst en kunsteducatie Kunstbalie. Bekleedt diverse bestuursfuncties binnen de wereld van de kunst en cultuur, zoals voorzitter van Stichting Van Gogh & Zundert in combinatie met het Vincent van GoghHuis Zundert.

Frank Verberne (penningmeester) was bijna dertig jaar werkzaam bij diverse Noordbrabantse gemeenten. Tot september 2009 was hij bij de gemeente Best als directeur onder meer verantwoordelijk voor cultuur. Daarna werkzaam als interim manager, projectleider  en organisatieadviseur binnen het openbaar bestuur.

 

De bijdragen in Brabant Cultureel (tekst, beeld en lay-out) zijn auteursrechtelijk beschermd. De pagina’s mogen enkel voor privégebruik worden gereproduceerd, wijzigingen mogen niet doorgevoerd en gereproduceerde stukken mogen niet zonder toestemming worden verspreid. Voor de afzonderlijke bijdragen gelden ook de auteursrechten van de betreffende auteur, fotograaf of illustrator.